สอบอย่างไรให้ได้คะแนนดี


 เมื่ออยู่ในห้องสอบ

            เราควรจะอ่านคำสั่งอย่างระมัดระวัง และกรอกชื่อหรือรายละเอียดที่เราจำเป็นต้องกรอกบนหัวกระดาษข้อสอบให้ครบ
 melody03_blue_1.gif ข้อสอบแบบ”ปรนัย”

 •    อ่านคำสั่งอย่างละเอียด
 •    ถ้าทำในกระดาษคำตอบ ควรทำเครื่องหมายตามที่คำสั่งระบุไว้อย่างเคร่งครัด และทำ    เครื่องหมายคำตอบให้ตรงกับข้อคำถาม 
 •    ควรดูตัวเลือกให้ทั่วที่จะเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 •    ถ้าต้องเดา ควรเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองโดยการตัดคำตอบที่ผิดออกไปให้มากที่สุดเท่า    ที่จะทำได้
 •    ถ้าข้อไหนที่ทำไม่ได้ให้ผ่านไปคิดข้อต่อไปก่อน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา
 •    หลังจากทำเสร็จ ควรตรวจดูว่าได้ตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว

melody03_blue_2.gif ข้อสอบแบบ”อัตนัย”

 •   อ่านคำสั่งอย่างระมัดระวัง ให้มั่นใจว่าคำถามถามเกี่ยวกับอะไรและจะต้องตอบอย่างไร
 •   กะเวลาให้ดี เพื่อที่จะทำข้อสอบได้ทันเวลา ถ้ามีเวลาเหลือเราก็ควรจะตรวจสอบคำตอ   ของคุณให้ดี
 •   จะต้องตอบคำถามละเอียดแค่ไหน โดยดูจาก

  6_c.gif  ให้ตอบอย่างสั้นเมื่อคำถามมีคำว่า “ระบุ” หรือ “เขียนเป็นข้อๆ” หรือ ชื่อ…”
  6_c_1.gif ให้ตอบอย่างยาว ถ้าคำถามถามด้วยคำว่า”อธิบาย..”หรือ”บรรยาย..”หรือ”ทำไม..”

 •   ดูคะแนนที่ให้ไว้ในคำตอบของแต่ละส่วน   เราจะได้ทราบคะแนนที่ผู้ตรวจให้เราในแต่   ละข้อนั้น 
 •   จำนวนเส้นของช่องว่างอาจจะบอกใบ้ให้รู้ว่าควรเขียนคำตอบมากเท่าใด
 •   พยายามตอบคำถามให้ครบทุกคำถาม
ข้อสอบหมูๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s