ฝึกตีความจากเรื่อง Making Inferences
อยากอ่านหนังสือเก่งๆ ต้องมีทักษะอีกอย่างหนึ่ง คือ Making Inference หรือการตีความจากเรื่อง การตอบคำถามจากเนื้อเรื่องได้โดยที่ไม่มีข้อความเขียนบอกโดยตรง แต่เราสรุปจากเนื้อหาที่อ่าน เป็นการคิดวิเคราะห์จากการอ่านค่ะ
ลองมาดูตัวอย่างกันนะ
1. The girl showed the lady her ticket. Then she walked down the stairs and found her seat. The players ran onto the field. They got into their positions. The ball went up in the air and the game began.
      Where was the girl?
2. The young woman looked down at her long dress. She felt like a princess. She and the others stood in the hall. They listened to the music. Then she heard the cue. She walked down the aisle as she held her flowers.
      What was this event?
   3.   The man measures the wood and uses a saw to cut it. He puts the wood    in  place and hammers nails into it. He continues until the entire wall is built.
      What is this man’s job?
4.    The students were very quiet when the teacher walked over to the science center. The children sat at their desks and looked down at their hands. No one made a sound. The teacher looked around the classroom. Then she saw the pieces on the floor.
                   
       What happened in the classroom?
5. The boy rode his bike to his friend’s house after dinner. When he got there, he rang the bell. He waited, but no one came to the door. He looked in the driveway. The car was not there. There were no lights on and the windows were all closed. The boy got back on his bike and went home.
          What did the boy think?
ที่มา: จากการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Cambridge
คำตอบอยู่ข้างล่างนี้ แต่ต้องเลือกเอาเองนะว่าตรงกับข้อไหน
No one was home.
Someone broke a glass
Carpenter
Wedding
Football game

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s