หน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมแนะแนว    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่  1     จำนวน  20    สัปดาห์

หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมง
1
การรู้จัก  เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมที่ 1  ภาพลักษณ์ของวัยรุ่น(1)
กิจกรรมที่ 2  ภาพลักษณ์ของวัยรุ่น(2)
กิจกรรมที่ 3  วุฒิภาวะของวัยรุ่น
กิจกรรมที่ 4  ชีวิตที่เปลี่ยนไป
กิจกรรมที่ 5  วิเคราะห์ความสนใจตนเอง
5
2
การปรับตัวและการดำรงชีวิต
กิจกรรมที่ 6  เครียดนัก………พักเสียบ้าง
กิจกรรมที่ 7  ปาร์ตี้มีรัก
กิจกรรมที่ 8  ใจเขาใจเรา(1)
กิจกรรมที่ 9  ใจเขาใจเรา(2)
กิจกรรมที่ 10  เจาะเวลาหาอนาคต
กิจกรรมที่  11  ใครเป็นเช่นนี้
กิจกรรมที่  12  การสร้างสายสัมพันธ์
7
3
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
กิจกรรมที่  13  ช่วยแตงโมผ่าทางตัน(1)
กิจกรรมที่  14  ช่วยแตงโมผ่าทางตัน(2)
กิจกรรมที่  15  หลักการตัดสินใจ
กิจกรรมที่  16  อาชีพกับค่านิยม
กิจกรรมที่  17  คิดได้หลากหลาย
5
4
การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมที่  18  หน้าที่การทำงานของแต่ละอาชีพ
กิจกรรมที่  19  ต่างกันที่ระดับ
กิจกรรมที่  20  การประเมินอาชีพกับคุณลักษณะของตน
3

หน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมแนะแนว    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่  2     จำนวน  20    สัปดาห์

หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
จำนวนชั่วโมง
1
การรู้จัก  เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมที่ 21  นิสัยในการเรียน
กิจกรรมที่ 22  พหุปัญญา
กิจกรรมที่ 23  ไปสู่เป้าหมายชีวิต
กิจกรรมที่ 24  สิ่งที่แปรเปลี่ยน
กิจกรรมที่ 25  การเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรมที่ 26  ยืนยันและมุ่งมั่น
6
2
การปรับตัวและการดำรงชีวิต
กิจกรรมที่ 27  การจัดการความเครียดและอารมณ์ลบ(1)
กิจกรรมที่ 28  การจัดการความเครียดและอารมณ์ลบ(2)
กิจกรรมที่ 29  เพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่น
3
3
การตัดสินใจและแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 30  ทุกข์จากการเที่ยว
กิจกรรมที่ 31  การควบคุมตนเอง
กิจกรรมที่ 32  ทำงานร่วมกัน
3
4
การแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 33  สัมภาษณ์อาชีพที่น่าสนใจ
กิจกรรมที่ 34  สถานที่ทำงาน
กิจกรรมที่ 35  ก้าวสู่แถวหน้า
กิจกรรมที่ 36  ตลาดแรงงาน
กิจกรรมที่ 37  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน(1)
กิจกรรมที่ 38  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน(2)
กิจกรรมที่ 39 แบบแผนบุคลิกภาพทางอาชีพ
กิจกรรมที่ 40  ประเมินตนเองเพื่อการเลือกอาชีพ
8

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s